Lehman Brothers Cooperative Discourse
er et udstillingssted der arbejder med samtalen og diskussionen som et socialt medie til samlende orientering for samtidskunstens kritiske virke.

Med udgangspunkt i Jean-Luc Nancys L'intrus arbejder vi med udstillingsformen som en række seminarer, hvor samtalen og forskningsaspektet er i fokus, som medskaber af rammebetingelserne for den kunstnerisk praksis.  

Der forevises relevant filmmateriale ved åbningen af hvert seminarium, og de afsluttes med mulige tekstbidrag fra deltagerne til det endelige kompendium.

Lehman Brothers Cooperative Discourse er en platform der er i konstant bevægelse, et vehikel for en diskurs der søger at fremme handlekraften i samtidighed med tænkningen og refleksionen.

Deltagende kunstnere i Lehman Brothers Cooperative Discourse 2013-14: Peter Birkholm, Morten Espersen, Heidi Hove, Morten Jacobsen, Kim Kilde, Simen Helsvig, Marie Thams.

 

Første seminar 14. Marts 2013:
"L'intrus - den uindbudte gæst" – efter Jean-Luc Nancy

Andet seminar 18. April 2013:
Del 1: "Le sens du monde" - "The Sense of the World" af Jean-Luc Nancy

Tredie seminar 23. Maj 2013:
Del 2: "Le sens du monde" - "The Sense of the World" af Jean-Luc Nancy

Fra 1.dec. 2013 er LBCD omdannet til Udstillingsplatformen ODRADEK og flytter i nye lokaler på Gammel Kongevej 23, Bygning 3, der også samtidig er ny base for Lehman Brothers.